Første gang EK stiftede bekendtskab med "partnering" var i 50'erne. På det tidspunkt var man imidlertid ikke bekendt med ordet partnering. Men idéerne i nutidens partnering gik på flere områder igen.

De første store partneringopgaver, som EK udførte i 50'erne, var større boligbyggerier.


EEK's partneringmodel

EEK har siden 1990 gennemført partnering og modificerede partneringopgaver, som tilsammen udgør mange hundrede millioner kroner.

Fælles for disse opgaver har været:

  • åbenhed blandt alle involverede parter
  • ingen tvister løst ved formelle midler
  • de økonomiske rammer er overholdt
  • højt kvalitetsniveau
  • underentreprenører og leverandører har i meget stor udstrækning været de samme på alle opgaverne
  • håndværkere har i meget stor udstrækning været de samme
  • der er samarbejdet på alle planer
Forslag til en partneringaftale med EEK

Fase 1
Workshop:Alle hovedparter i byggeriet deltager, finder fælles mål og skaber fælles holdninger (teambuilding). Charter udarbejdes (spilleregler, succeskriterier, vision, konflikthåndtering).
Program:Byggeprogram udarbejdes, og byggeriet budgetteres.
Faglige workshops:Inddragelse af øvrige partnere (parter).
Projektforslag:Projektforslag udarbejdes, og budget tilrettes.

Fase 2
Faglige workshops:Inddragelse af øvrige partnere (parter).
Projektering:Opgaven projekteres, og der udarbejdes evt. fast prisaftale.
Udførelse:Byggeriet udføres.
Aflevering:Byggeriet afleveres og ibrugtages. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner udarbejdes.

Fase 3
Evaluering:Samarbejdet evalueres, og der udveksles sluterfaringer (alle parter).

Koncern
Entrepenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Einar Kornerup Jylland A/S
EK-Materiel A/S
EK-Ejendomsadministration A/S
Einar Kornerup Jylland A/S   Holger Danskes Vej 5A   8960 Randers SØ  Tlf. 86 41 16 66    Kontakt > Cookiepolitik>